button

Manueel therapeut volgens de Eggshell®-methode. Kan veel mensen die elders niet meer geholpen kunnen worden, wél verder helpen met effectieve behandeling.