Links

Vereniging van Manueel Therapeuten:
Postbus 100
3958 ZV Amerongen
E-mail: info@manueeltherapeuten.nl
Internet: www.manueeltherapeuten.nl

Patiëntenvereniging Manuele Therapie (PVMT):
E-mail: info@pvmt.nl
Internet: www.pvmt.nl

Klachtencommissie:
E-mail: klachten@pvmt.nl

Praktijk Erik Akkerman
E-mail: Info@akkermanmanueeltherapeut.nl